..
.

RAKRYGGADFöreställningen RAKRYGGAD på turné!

Vill du få bra vibrationer? Nåt som känns som en belöning och som ökar ditt välbefinnande?

Med min föreställning Rakryggad tar jag dig på en upptäcksfärd genom dimensioner jag aldrig hade upptäckt om det inte vore för de fyrtorn som med sitt ljus lyst upp och visat mig vägen. Men också tack vare de som inte ville mig väl. De som ledde mig vilse och lät mig köra på grund. Det är en berättelse om mig, men också om dig eller nån du kommer att möta en dag.
Låt mig få inspirera dit till små, men meningsfulla, hållbara val i ditt liv. Genom glädje och sorg, lycka och ilska, fantasi och vardag tar jag dig vidare till en medvetenhet om kraften som du har, men som kanske döljer sig i ett ännu oupptäckt valv i en dimension du har kvar att utforska.

På köpet får du livsviktiga och härliga hormoner som dopamin, oxytosin, endorfiner och serotonin. Samverkan mellan dessa signalsubstanser ger dig en känsla av välbefinnande och belöning. När du kommer hem kan du lyssna vidare och musiken verkar då läkande för din kropp och ditt sinne. Det ger dig bra vibrationer som kan leda till nåt mycket mer.
Låter det här bra föreslår jag att du ska anmäla dig till ett lunchwebinar första torsdagen i mars. Då får du veta mer om hur föreställningen kan bli en del av ditt sammanhang och anpassas för att förstärka värdeord som är viktiga för dig eller sammanhanget du befinner dig i.

Skriv ett mail till mig så skickar jag en anmälningslänk när det närmar sig 7/3.

Välkommen!


Musik läker själar, sägs det. Jag har inga egna bevis på detta, även om jag kan dela med mig av många erfarenheter som stödjer det. Däremot kan såväl lyssnare som forskning understödja att musik kan hjälpa kroppen läka.

På min releasekonsert i oktober delade många av gästerna med sig av hur berörda de blivit av musiken, orden, rösten. En kvinna upplever att min musik och röst läker henne. Det är stort. Jag baxnar nästan av den sortens återkoppling. Jag är glad och mycket tacksam att jag får bidra till andra människors välmående samtidigt som jag gör det jag älskar och brinner för. I varje fras, varje textrad och alla framträdanden jag gör lägger jag ner min själ, öppnar mitt eget hjärta. Från många får jag mycket tillbaka, genom meddelanden, blickar, kramar, berättelser.

Forskning från Finland visar att patienter som fått lyssna på musik de gillar återhämtar sig snabbare efter en stroke. På Sahlgrenska sjukhuset forskades det redan för tio år sedan om detta och man kom fram till att musik bland annat kan användas som lugnande inför en operation och även stimulera läkning. Detta för att musiken stimulerar hjärta och cirkulation, men också neurologiskt. Patienter med parkinson upplever enligt studier en förbättring när de själva får musicera. Musik stärker barns arbetsminne, visar en studie från 2015.

Med min föreställning ger jag dig som lyssnare en bit av mitt liv. Kanske känner du igen dig i bitar och lämnar föreställningen inspirerad till mod att gå RAKRYGGAD ut i ditt liv, stolt över att vara människa.

Samma dag som min releasekonsert hade jag en föreläsning på Bok & Bild på Kulturens hus. Temat för mässan var "Förändringens makt". Det klingar bra med mina erfarenheter och det kändes enkelt att göra en föreläsning om detta. Återkopplingen från dagen var ändå oväntat positiv och gav mig kraft att våga ta plats på fler scener med mina tankar och toner om livet. 2 december gjorde jag föreställningen igen i Boden, där temat för dagen var "Bättre tillsammans". Det jag får höra efter föreställningen är att den passar många och borde höras och ses av många. Det stärker mig i att vilja nå ut till fler.

Vill du uppleva en stund av värme, inspiration och ha möjlighet till att själv djupna i tankar om livet är det här en föreställning för dig.
Kontakta mig för ett samtal om hur RAKRYGGAD kan bli en del av utvecklandet av ditt företag, ditt event, din arbetsplats.

Källor: magasinet Vårdfokus, Dagens Nyheter, avhandling från Göteborgs universitet.